HomeLoverClub | เว็บบอร์ด สนทนาเรื่องบ้าน-ที่อยู่อาศัย
🔥 Admin รับฝากขายบ้าน ทาวน์โฮม คอนโดฯ และที่ดิน Tel.0880784239🔥 Admin รับปรึกษากฎหมายอสังหาริมทรัพย์ Tel.0880784239
ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอขอบคุณ COOLfahrenheit สถานีเพลงไทยสากลอันดับ 1

Registration Agreement

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก (REGISTRATION AGREEMENT)

1. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการแผยแพร่ข้อความเท็จ
2. ห้ามกระทำการใด ๆ ซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
3. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือหยาบคาย
4. ห้ามกระทำการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเกลียดชัง
5. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
6. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการลามกอนาจาร หรือคุกคามทางเพศ
7. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท
8. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการข่มขู่ บังคับ หรือขู่เข็ญ
9. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
10. ห้ามกระทำการใด ๆ ในลักษณะข้อความขยะ หรือสแปม (Spam)
11. ห้ามกระทำการใด ๆ ในลักษณะการโฆษณา
12. ห้ามกระทำการใด ๆ ในลักษณะจดหมายลูกโซ่ หรือการชักชวน
13. ห้ามกระทำการใด ๆ ในลักษณะการก่อกวน หรือก่อความวุ่นวาย
14. ห้ามกระทำการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยปกติ
15. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือผิดกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

สมัครสมาชิก คลิกปุ่มยอมรับด้านล่างนี้ (I ACCEPT THE TERMS OF THE AGREEMENT AND PRIVACY POLICY.)

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

HOME LOVER CLUB (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เรา") เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://www.homeloverclub.com/ รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ ทั้งนี้ ทางเราขอเรียนว่า เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เราจึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ข้อมูลต่าง ๆ ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และข้อมูลการใช้งาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยทางเรามีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" และท่านถือเป็น "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" ตามกฎหมายนี้

ข้อ 1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และข้อมูลการใช้งาน

ข้อ 2. เราจะนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

ข้อ 3. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ
 
ข้อ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่กรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้ใน ข้อ 2. อนึ่ง การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

ข้อ 5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่เรากำหนดไว้ก่อนหรือในขณะหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่เรากำหนดขึ้น

ข้อ 6. เราอาจปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล โดยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเรา การดำเนินงานของเรา และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน แล้วแต่กรณี โดยเราจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบเว็บไซต์ https://www.homeloverclub.com/ ให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการปรับปรุงฯ

สมัครสมาชิก คลิกปุ่มยอมรับด้านล่างนี้ (I ACCEPT THE TERMS OF THE AGREEMENT AND PRIVACY POLICY.)